Milí krajané, přátelé,

Srdečně Vás zdravím na začátku listopadu, měsíce, během kterého zvlášť vzpomínáme a modlíme se za naše zemřelé. Zároveň si můžeme a máme uvědomit, že i my jednou předstoupíme před Boží tvář. Jsme připraveni na toto Setkání s Ježíšem?

Slavnost Ježíše Krista Krále (22.listopadu) nám opět připomene, kdo je a vždy byl skutečným “Králem” všech dob, tedy i té dnešní, poněkud “podivné”doby.

Za všechna dobrodiní s pokorou poděkujeme Pánu Bohu v den Díkůvzdání (26.11.) Při této příležitosti bych chtěl velmi poděkovat Vám všem za Vaši velkorysou a vytrvalou podporu a pomoc naší české kalifornské misii Velehradu i mně osobně. Srdečné díky a Pán Bůh zaplať !

Poslední listopadovou neděli v měsíci (29.11.) začínáme Advent, přípravu na Vánoce. Přeji Vám co nejvíce pokojné a pohodové chvíle tohoto měsíce prožité v blízkosti Boží a svých blízkých.

Pán Bůh nám žehnej a ochraňuj nás !

V modlitbě Váš P.Libor

 

Dear members and friends of the Czech Catholic Mission in California!

I cordially greet you at the beginning of November, the month we remember and pray for our deceased. At the same time, we have to realize that we too, will one day stand before God. Are we ready for this meeting with Jesus? The Feast of Jesus Christ the King (November 22) will remind us again who he is and that he has always been the real “King” of all times, including today’s somewhat “strange” times.

We have the opportunity to thank the Lord for all that we got this year during Thanksgiving day. (November 26). On this occasion, I would like to thank you all very much for your generous and persistent support and help to our Czech California mission Velehrad as well as directly to me. Heartfelt thanks, and God bless you!

On the last Sunday of November (November 29), we will start Advent and Christmas preparations. I wish you as many peaceful and relaxing moments as possible spent this month close to God and your loved ones.

 God bless us and protect us all!

Věstník CZ Listopad 11/20
Věstník EN November 11/20

San Diego

NEDĚLE  8.11.  SAN DIEGO
St. John’s Parish Hall, 4005 Normal St., SD
MŠE SVATÁ v 16.00 hod. / Holy Mass at 4.00 pm

Los Angeles

NEDĚLE 1.11. LOS ANGELES – INTERNET
MŠE SVATÁ v 10.00 hod. / Holy Mass at 10.00– VELEHRAD

NEDĚLE 15.11.  LOS ANGELES – VELEHRAD
MŠE SVATÁ ve 13.00 hod. / Holy Mass at 1.00 pm ZAHRADA

NEDĚLE 22.11. LOS ANGELES – INTERNET
MŠE SVATÁ v 10.00 hod. / Holy Mass at 10.00– VELEHRAD

San Francisco

NEDĚLE 29.11. SAN FRANCISCO
(podrobnosti – čas a místo / more information Jan Dedek)

Příští Mše Svaté

MŠE SV. V LISTOPADU /  IN NOVEMBER

LokalitaDatumČas
Los Angeles06.12.202010.00 hod. Internet
San Diego13.12.202016.00 hod.
Los Angeles20.12.202010.00 hod. Internet
San Diego24.12.202015.00 hod.
Los Angeles27.12.202013.00 hod. Polish center
San Francisco03.01.202114.00 hod.

ÚMYSLY MŠÍ SV. naleznete v kalendáři uprostřed Věstníku. Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl a nebo abychom se pravidelně za vaše nemocné modlili, obraťte se na P.Libora.

POZNÁMKA: žádost o mši sv. a nebo o modlitbu NENÍ spojena s žádnou finanční částkou. Dary na provoz misie jsou vítány. Děkujeme.