Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím. Velmi mě oslovila slova papeže Františka a jelikož mi mluví z hloubi srdce, rád bych se
s Vámi o ně na začátku nového roku 2021 rozdělil.

„Začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme s obavami, co přinese: Jak se bude vyvíjet situace ve světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich rodinách, v našem osobním životě. Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám totiž přislíbil svou blízkost: Žehná nám – nabíjí nás svou životodárnou silou, chrání nás – soustředí na nás svou pozornost, rozjasňuje nad námi svou tvář – přijímá nás takové, jací jsme, je nám milostivý – odpouští nám na základě milosrdenství, obrací k nám svou tvář – nenechává nás opuštěné. Dopřává nám pokoj – zbavuje nás napětí a smiřuje v nás to lidsky nesmiřitelné, pomáhá nám uzdravovat vztahy s druhými lidmi i náš vztah s ním. Začněme nový rok s nadějí, že ve všem, co nás čeká, v radostném i těžkém, bude Bůh s námi. Na začátku nového roku vám všem přeji pokoj a vše dobré!“ – Papež František

I já Vám, Vašim rodinám a přátelům přeji co nejvíce pokojný celý rok naplněný Láskou a vědomím, že Pán Bůh je s námi a že nám neustále žehná. Těším se na naše setkávání v roce 2021…   – Váš P.Libor

Dear friends,

Heartfelt greeting to all of you! The words of Pope Francis resonate with me and since he speaks from the bottom of my heart, I would like to share his words with you at the beginning of the New Year 2021.

“We’re starting the New Year. Perhaps we enter it with fear of what it will bring: how the situation will develop in the world, in our country, in the place where we live, in our families, in our personal lives.
Let us not be paralyzed by these fears. God has promised us His affection: He blesses us—He energizes us with His life-giving power, He protects us—He focuses His attention on us, He illuminates His face to us—He accepts us for who we are, He is merciful to us—He forgives us with His mercy, He turns His face to us—He does not leave us alone. He gives us peace – He relieves us of tension and reconciles in us what is humanly irreconcilable, He helps us to heal our relationships with other people and our relationship with Him. Let us begin the New Year with the hope that in all that awaits us, both joyful and difficult, God will be with us. At the beginning of the New Year, I wish all of you peace and all that is good!” Pope Francis

I, too, wish you, your families, and friends as peaceful a year as possible, filled with Love and the knowledge that the Lord God is with us and that He is constantly blessing us. I look forward to seeing you in 2021…  – Yours, Fr. Libor

Věstník CZ Leden 1/21
Věstník EN January 01/21

Rozvrh  – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

MŠE SV. V ČERVNU /  JUNE HOLY MASSES

MěstoDatumČas a místo
Internet06.06.202110.00 hod, Velehrad – Kaple – zoom link here
SAN DIEGO13.06.202116.00 hod. St Johns, 4005 Normal St, San Diego
LOS ANGELES20.06.202113.00 hod. Velehrad – zahrada, 344 Koch Ave, Placentia
SAN FRANCISCO27.06.202113.00 hod. Nativity Church, 240 Fell Street, San Francisco

MŠE SV. V ČERVENEC /  JULY HOLY MASSES

MěstoDatumČas a místo
Internet04.07.202110.00 hod, Velehrad – zoom link here
SAN DIEGO11.07.202116.00 hod. St John’s, 4005 Normal St, San Diego
LOS ANGELES18.07.202113.00 hod. Velehrad – zahrada, 344 Koch Ave, Placentia
SAN FRANCISCO25.07.202113.00 hod. Nativity Church, 240 Fell Street, San Francisco