Milí krajané, přátelé,

zdravím Vás všechny na začátku měsíce května a velmi se omlouvám, za zpožděné vydání Věstníku. Asi to znáte všichni, někdy se prostě nedaří.  A co nás čeká v tomto měsíci? 

Květen je zasvěcený Panně Marii a modlitbě růžence. Papež František nás tento rok zvlášť vyzývá ke každodenní modlitbě růžence za ukončení „covidové doby”. V neděli 9. 5. poděkujeme Pánu Bohu za naše maminky při oslavě Dne matek. (SD) Maminky, VŠE NEJLEPŠÍ!!! Ve čtvrtek 13. 5. oslavíme slavnost Nanebevzetí Páně (mimořádná mše sv. na Velehradě ve 11.00 hod.) a v neděli 23. 5. slavnost Seslání Ducha sv. (SF) Tímto dnem končí velikonoční období. Týden nato (30. 5.) budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice (LA). Při této příležitosti bude mimořádná mše sv. na Velehradě ve 13.00 hod. 

Přeji Vám všem krásné, pokojné a požehnané prožití tohoto „mariánského” měsíce plného krásných slavností. Těším se na osobní setkání při slavení aspoň některé z nich. Pán Bůh Vám i Vašim blízkým žehnej, ochraňuj Vás a pomáhej Vám! 

Modlím se za vás …Váš P.Libor

Dear friends, 

Greetings to you all at the beginning of May! I am very sorry for the delayed publication of the Bulletin. As you all know, sometimes things just plainly don’t work out… So, what awaits us this month?  May is dedicated to the Virgin Mary and to praying the Rosary. Pope Francis is especially calling on us this year to pray the rosary daily for the end of the “Covid era.” 

On Sunday, May 9, we will thank the Lord God for our mothers in celebrating Mother’s Day. (SD) Moms, all the BEST to you!!!  On Thursday, May 13, we will celebrate the Ascension of The Lord (holy Mass at Velehrad at 11:00 a.m.) and on Sunday, May 23, we will celebrate Pentecost. (SF) This day also marks the end of the Easter Season. A week later (May 30th), we will celebrate Holy Trinity Sunday (LA). On this occasion, we will have a special Mass at Velehrad at 1 p.m. 

I wish you all a beautiful, peaceful, and blessed month of Mary, a month full of beautiful celebrations. I look forward to meeting you personally in celebrating at least some of them.  May the Lord God bless you and your loved ones, protect you and help you! 

Yours, Fr.Libor 

Stáhnout Věstník CZ Květen 5/21
Download Věstník EN April 5/21

Rozvrh  – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

MŠE SV. V ČERVNU /  JUNE HOLY MASSES

MěstoDatumČas a místo
Internet06.06.202110.00 hod, Velehrad – Kaple – zoom link here
SAN DIEGO13.06.202116.00 hod. St Johns, 4005 Normal St, San Diego
LOS ANGELES20.06.202113.00 hod. Velehrad – zahrada, 344 Koch Ave, Placentia
SAN FRANCISCO27.06.202113.00 hod. Nativity Church, 240 Fell Street, San Francisco

MŠE SV. V ČERVENEC /  JULY HOLY MASSES

MěstoDatumČas a místo
Internet04.07.202110.00 hod, Velehrad – zoom link here
SAN DIEGO11.07.202116.00 hod. St John’s, 4005 Normal St, San Diego
LOS ANGELES18.07.202113.00 hod. Velehrad – zahrada, 344 Koch Ave, Placentia
SAN FRANCISCO25.07.202113.00 hod. Nativity Church, 240 Fell Street, San Francisco