June/Červen Věstník is available to download.


San Diego

V SAN DIEGU mše svata červnu a červenci nebude.

Los Angeles

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 17. června v 1:15 pm, v
zahradě našeho Velehradu (dům Biskupa Esterky) 344 Koch Ave,
Placentia CA 92870. Po mši sv. bude piknik.

San Francisco

V SAN FRANCISKU mše svatá nebude až do října