Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny opět zdravím. I když je ještě celý březen postním měsícem, jehož vyvrcholením bude tzv. „svatý týden“, budeme v  březnu slavit slavnost sv. Josefa a slavnost Zvěstování Páně. Prosme tedy tento měsíc zvlášť o přímluvu a pomoc sv. Josefa a Pannu Marii, ať nejenom dobře prožijeme postní dobu, ale ať především dokážeme jako oni srdcem naslouchat Pánu Bohu, řídit se Jeho doporučeními a pravidly a vždy uskutečňovat Jeho vůli a Jeho plány, které s námi má. Ze srdce Vám přeji, ať se Vám to daří. Přeji Vám také krásné prožití celého měsíce března, pevné zdraví, hodně pokoje a lásky …

P.S.: Dovoluji si přiložit k tomuto Věstníku obálku pro Vaše dary na pokračování života a služby naší české misie v Kalifornii. Všem dárcům předem srdečně děkuji, Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost!  Online: https://www.czechchurch.org/donate/

Modlím se za vás …Váš P.Libor

Dear friends,

Heartfelt greeting to all of you again! Although March is still a month during Lent, whose culmination will be the so-called “Holy Week,” we will be celebrating the feast of St. Joseph and the Annunciation of the Lord during March. So, during this month, let us ask especially for the intercession and help of St. Joseph and the Virgin Mary, not only to have a good Lenten season, but most importantly, to enable us to listen to the Lord God with our hearts, to follow His recommendations and rules, and to carry out always His will and His plans for us. I wish you success in all of this from the bottom of my heart. I also wish you a beautiful month of March, strong health, a lot of peace and love…  In prayer, your Fr. Libor

P.S.: I would like to add an envelope to this Bulletin for your donations. Your donations help to continue the existence and services of our Czech mission in California. Thank you to all donors in advance, and God bless you for your generosity! – Online: https://www.czechchurch.org/donate/

Fr.Libor

Stáhnout Věstník CZ Březen 3/21
Download Věstník EN March 3/21

Rozvrh  – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

MŠE SV. V ČERVNU /  JUNE HOLY MASSES

MěstoDatumČas a místo
Internet06.06.202110.00 hod, Velehrad – Kaple – zoom link here
SAN DIEGO13.06.202116.00 hod. St Johns, 4005 Normal St, San Diego
LOS ANGELES20.06.202113.00 hod. Velehrad – zahrada, 344 Koch Ave, Placentia
SAN FRANCISCO27.06.202113.00 hod. Nativity Church, 240 Fell Street, San Francisco

MŠE SV. V ČERVENEC /  JULY HOLY MASSES

MěstoDatumČas a místo
Internet04.07.202110.00 hod, Velehrad – zoom link here
SAN DIEGO11.07.202116.00 hod. St John’s, 4005 Normal St, San Diego
LOS ANGELES18.07.202113.00 hod. Velehrad – zahrada, 344 Koch Ave, Placentia
SAN FRANCISCO25.07.202113.00 hod. Nativity Church, 240 Fell Street, San Francisco