Velikonoční triduum či velikonoční třídení, tj. umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista je v křesťanském liturgickém roce období tří dnů, které bezprostředně předchází Neděli Zmrtvýchvstání a připomíná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista.

Původně jediný den – neděle Zmrtvýchvstání – (stanovený 14. papežem sv. Viktorem I. již koncem 2. století) byl od 4. století postupně rozčleněn do období tří dnů ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného Pána.

Pojem Velikonoční triduum byl poprvé použit po 2. vatikánském koncilu. Nově byly vyčleněny poslední tři dny Svatého týdne z vlastní postní doby. Tato změna způsobila například, že se na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu nadále nepoužívají liturgická roucha fi alové (či černé) barvy, nýbrž postupně roucha zelená (nebo bílá), červená a bílá.

Vlastním teologickým obsahem těchto tří dnů je velikonoční tajemství vrcholu života Ježíše Krista.

Toto třídení začíná večerní mší, po západu slunce. Podle židovského počítání začínal nový den po západu slunce, proto jsou tyto dny skutečně tři