We have recently closed our bank accounts for RC Czech Mission and Czech Center Building Fund. All of our accounts must now be consolidated under our legal title.

Please, no longer make any checks payable to either name or any variation of them. We will not be able to deposit such checks, but will have to send them back to you for correction. We established these accounts before we were incorporated with an IRS ID number. Things are no longer so casual. All bank accounts must now bear the legal name of the non-profit entity.

Therefore any checks for our Mission must have the keyword, „Velehrad“ on the line for the payee. That is because the IRS id number of the account is that of our corporation, Velehrad California Czech Catholic Mission, Inc. If this seems too complicated you could also leave the top line empty on the check and we will stamp it.

Perhaps these bank changes have not affected your personal account yet, but all non-profits have seen more scrutiny and tighter rules because of terrorist organizations. This is inconvenient but necessary and we must comply. I really appreciate your taking the extra few moments to be sure the checks are made out correctly and will not be refused by the bank triggering a fee to our account.


Nedávno jsme zrušili bankovní účty vedené na RC Czech Mission a Czech Center Building Fund. Byly to účty založené ještě před získáním daňového identifikačního čísla. V souladu s novými pravidly musí být všechny naše bankovní účty konsolidovány pod jednou právnickou osobou a nést jméno neziskové organizace.

Prosíme tedy, abyste již ani jedno ze zmíněných jmen neuváděli na Vašich šecích, nebyli bychom schopni je uložit. Veškeré šeky určené pro naši misii musí v kolonce pro příjemce obsahovat klíčové slovo „Velehrad“. Je to proto, že oficiální název organizace a s ním spojené daňové identifikační číslo je Velehrad California Czech Catholic Mission, Inc.

Pokud Vám to přijde příliš komplikované, kolonku příjemce nevyplňujte a my šek orazítkujeme za Vás. Postupné zpřísňování pravidel pro neziskové organizace je důsledkem boje proti teroristickým sítím. A i když nám to zkomplikuje život, je to nutné a musíme se přizpůsobit. Vážíme si toho, že věnujete zvýšenou pozornost vyplňování šeků s Vaší laskavou a štědrou finanční podporou.