1.  Změna  data: Naše příští mše sv. v Los Angeles, která byla původně oznámena na 10. února, se překládá na 24. února, zatím co mše sv. v San Diegu zůstává, jak bylo původně oznámeno, 9. února.
  2. Mnozí z nás se v životě dožíváme významných jubilejí. I mně se blíží 50. leté jubileum vysvěcení na kněze v bazilice sv. Jana Lateránského v Římě a to na svátek sv. Františky, 9.3.1963. Ani ve snu mi tenkrát nenapadlo, že bych se dožil 50. let kněžství a to ještě, díky Pánu Bohu, při poměrně dobrém zdraví. Rád bych Vás všechny pozval na děkovnou mši sv. a to právě v sobotu, 9.3., jak tomu bylo před 50. léty, také v sobotu v San Diegu a pak primici jsem měl hned druhý den v neděli, 10.3., v kapli Papežské koleje Nepomucenum v Římě, kde jsem si dodělával 4. rok teologie. Tentokrát po 50. letech budu slavit tuto mši zde v Polském centru Jana Pavla II. V San Francisku oslavíme toto jubileum při naší mši sv. v neděli, 17. 3.
  3. Při poslední mši sv. v San Francisku, na svátek Sv. Tří králů, jsem v kázání řekl, že tento svátek nám připomíná také skutečnost, že Kristus přišel spasit také lidi jiných národů a tedy nejen židy. Hned po mši sv. jsem dostal několik námitek, které se dají shrnout takto: když je spása možná i v jiných náboženstvích, proč bych se měl(a) snažit být katolíkem(čkou)?

Už někdy 30 let před II.Vatikánským koncilem prohlašoval jesuita   O. Leonard Feeney, že ten, kdo není členem církve, nemůže být spasen. Řídil se rčením „extra Eclesiam nulla salus“(mimo Církev.není spásy)! Za toto tvrzení byl papežem Piem XII. excomunikován. Teprve těsně před smrtí přiznal, že se mýlil a zemřel smířen s církví.

Lumen Gentium, 16.    „Také ti můžou dosáhnout spásy, kteří ne svou vlastní vinou neznají evangalum Kristovo a jeho Církev, ale přesto upřímně hledají Boha a pod vlivem milosti se snaží Jeho vůli, jak ji znají z působení svého vlastního svědomí…. Spása nebude odepřena ani těm, kteří se ne vlastní vinou nedostali k jasnému poznání Boha, ale snaží se žít dobrým životem díky Jeho milosti……