Svatý Václav se narodil kolem roku 929 ve Staré Boleslavi jako starší syn vévody Vratislava a jeho manželky Drahomíry. O jeho výchovu se pečlivě starala jeho babička svatá Ludmila, která za něho v době jeho nedospělosti vládla; vedla ho ke zbožnosti a spravedlnosti, jež mu pak získaly velkou oblibu mezi chudými a utlačovanými. Jako vévoda Čech se snažil o kulturní a náboženské povznesení své země. Chtěje uskutečnit toto dílo, přimkl se Václav k západnímu kulturnímu společenství.

Jeho přísnost k neukázněné, vnitřně ještě pohanské šlechtě a nakonec i to, že musil přijmout závislost na králi Jindřichu I. Ptáčníkovi, vyvolaly opozici v čele s jeho mladším bratrem Boleslavem, toužícím po vládě. Na jeho popud byl nakonec Václav najatými vrahy zavražděn. Spíš než o mučednictví lze snad mluvit o politické vraždě, ale v českém národě zůstal zářivý zjev mladého šlechetného knížete navždy spjat s jeho křesťanskou láskou k lidu. Za národního patrona byl svatý Václav, „dědic české země“, uznáván od XI. století.

EN Version