Svatý Josef má v liturgickém kalendáři dva svátky. Ten první z nich je 19.března – Josef, manžel Panny Marie. Ten druhý svátek je 1.května – Josef dělník. “Svatý Josef je mužem velkého ducha. Je silným ve víře, ne proto, že mluví jeho vlastním slovem, ale především proto, že naslouchá slovu pána Boha. Naslouchá v tichu. A jeho srdce neustále vytrvává v připravenosti přijmout pravdu obsaženou ve slově pána Boha, “ řekl kdysi papež Jan Pavel II.


V písmu se o životě Josefa zmiňuje jen velmi málo, ale přesto víme, že byl skromný manžel Marie, pěstoun Ježíše, tesař a muž, který nebyl bohatý. Víme také, že přišel z královského rodu krále Davida.

Z jeho činů v písmu můžeme vidět, že Josef byl soucitný člověk, a poslušný Boží vůli. On také miloval Marii a Ježíše, chtěl je chránit a starat se o ně.