Před několika dny jsem se vrátil z vlasti, kde jsem nejprve v Praze na ministerstvu zahraničí spolu s dalšími dvanácti zasloužilými krajany převzal z rukou ministra zahraničí české republiky pana Karla Swarzenberga cenu Gratias agit. Z Prahy jsem se vrátil na Moravu, kde jsem navštívil několik bývalých spolužáků, udělil jsem svátost biřmování několika desítkám mladých lidí a také jsem si trochu odpočinul před velkou Velehradskou poutí, při které jsme oslavovali 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a jeho bratra Metoděje na Velkou Moravu. V oné známé velehradské písni se zpívá: Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova a žádná moc už nám jej nerozboří, pokud náš národ v hloubi srdce chová důvěru k Matce, která divy tvoří. Velehrad letos opět rozkvetl. Celé prostranství před a kolem bazliky je moc pěkně upravené pro poutníky. Když jsme se podívali od polního oltáře, tolik lidí jsem na Velehradě ještě nikdy neviděl. Většina nás to odhadovala na 50 tisíc, ale mohlo nás tam být i mnohem vice. Ani velké vedro neodradilo poutníky, aby odešli z pohodlnosti někam do chládku. Účast na této poutní mši sv. byla opravdu náboženským zážitkem. A nebyl to jen počet poutníků… a nebyla to jen ta hlavní mše svatá v hlavní den pouti… součástí tohoto poutního dění bylo i to, co nebylo přímo duchovního rázu, jako na př. sportovní soutěže mladých, večer dobré vůle a sbírání peněz na podporu charitativní činnosti. A co věřících se podílelo na svátosti smíření.

DĚDITSTVÍ OTCŮ A MATEK ZACHOVEJ NÁM, PANE.

A nyní něco o historii naší kalifornské misie či misií – zde v Kalifornii máme misii v L.A., v San Francisku a v San Diegu. Máme tedy jednu misii, ale na třech místech. Příští rok to bude 50 let od vzniku této misie a to vyžaduje, abychom se zamyslili a tak trochu ohodnotili naši práci, naše úspěchy i neúspěchy.

Dnes je moderní neudávat jen holá fakta, ale často různí účastníci určitých událostí jsou ochotni popsat své zkušenosti a dojmy z určité doby a tak nám tu dobu přiblížit. Ač 50 let je dlouhá doba a mnoho nás zde před těmy 50. lety nebylo a nebo jsme téhdy nebyli přímo zde v Kalifornii, jistě se najde mezi námi alespon několik pamětníků, kteří stáli u kolébky naší misie a jistě si pamatují otce Adolfa Pelikána, S.J., který sem do Los Angeles přijel ze San Franciska, kam přijel z kanadského Montreálu. Sem, do Kalifornie, přijel na doporučení lékaře, který ho poslal do slunné Kalifornie léčit si revma. Nejprve se mínil usadit v San Francisku, což on také udělal, ale brzy poznal, že podnebí v San Francisku není tak teplé jak si představoval a proto poslechl radu svých přátel a vydal se ještě o 300 mil jižněji, až do Los Angeles, kde našel, po čem toužil – suché a teplé podnebí, které mu moc vyhovovalo. Usadil se u svých jezuitských spolubratrů v Holywoodu ve farnosti Blessed Sacrament. Tam se nabídl, že rád vypomůže hlavně ve zpovědnici. Znal dobře několik světových jazyků a farnost je uprostřed velmi rušného a živého dění, takže brzy si získal důvěru věřících, kteří si ho zvolili za zpovědníka. Kromě toho se otec Pelikan seznámil s několika politickými uprchlíky z Československa, kteří se dostali po útěku z vlasti až do Los Angeles. Ti ho seznámili s dalšími krajany žijícími v Los Angeles a okolních komunitách. Mnozí z nich byli katolíci, kteří o. Pelikána vítali s otevřenou náručí. Proto nebylo těžké začít pro tyto lidi se mší svatou s nádhernými písněmi v češtině a kázaním také v jejich rodném jazyku. Velmi rychle se utvořila skupina převážně českého původu, která se zorganizovala a začala se scházet jedenkrát měsíčně ke mši sv. a k malému pohoštění.

Po smrti o. Pelikána přijel na jeho místo jeho řádový spolubratr o. Jaroslav Popelka, který rozšířil duchovní péči také pro krajany žijící v San Francisku a později i na ty, kteří žijí v San Diegu.

Když zemřel o. Popelka, bylo to 30.9.1987, příčinou smrti byla srdeční mrtvice po odletu biskupa Jaroslava Škarvady, který se právě to odpoledne vracel zpět domů, do Říma, z pastorační vizitace českých katolických center v Americe. Po pohřbu o. Popelky jsme se musili rozhodnout, co bude s poměrně aktivními misijními centry v Kalifornii. Volného kněze jsme neměli a tak jsem se rozhodl, že nějaký čas budu do Kalifornie dojíždět letadlem a mezitím se budeme snažit zdejší situaci řešit. Protože se ale ani po dvou letech nenašel český kněz a naše tři komunity v Kalifornii byly stále aktivní, rozhodl jsem se ukončit učení na koleji sv. Katřiny a přestěhovat se do Los Angeles. Ještě dva roky jsem dojížděl každý měsíc jeden weekend plnit své povinnosti kaplana v Air Force Reserve Unit v Minneapolis, MN.