Postní doba v roce 2018 začíná na popeleční středu 14. února, pro latinsko-katolické obřady s velikonoční nedělí dne 1. dubna.

“Půst je příznivým obdobím pro otevření dveří všem těm, kteří to potřebují, a vidět v nich tvář Krista. “ – Papež František

Během Půstu jsme žádáni, abychom se věnovali hledání Pána v modlitbě a četli písmo, abychom pomáhali skrze dary a abychom obětovali sebeovládání skrze půst. Mnozí vědí o tradici zdržování se od masa v pátek během Půstu, ale jsme také povoláni k tomu, abychom v průběhu této doby praktikovali sebe-disciplínu a postili se i jinými způsoby. Zvažte význam a původ postní tradice. Kromě toho je poskytnutí darů jedním ze způsobů, jak sdílet Boží dary – nejen prostřednictvím dávání peněz, ale také prostřednictvím poskytování svého času a talentu. Jak nám sv. Jan Zlatoústý (Chrysostom) připomíná:

„Nedělit se s chudými o vlastní majetek, to je okrádat je a brát jim život. Majetek, který vlastníme, není náš, patří jim.“ (Katechismus katolické církve, č. 2446).

V postním období ti, kteří jsou pokřtěni, jsou povoláni obnovit svůj křestní slib, zatímco ostatní se připravují na Křest dospělých (Ordo initiationis christianae adultorum), je to období učení a porozumění pro jedince, kteří prohlásili svou touhu stát se katolíky. Klíčem k úspěšnému dodržování těchto praktik je rozpoznat jejich souvislost s obnovením křtu. Jsme k tomu vyzváni nejen proto, abychom se zdrželi hříchu během půstu, ale aby jsme měli skutečnou konverzaci v našich srdcích a v naši mysli, jako následovníci Krista. Vzpomínáme si na tu vodu, ve které jsme byli pokřtěni do Kristovy smrti, zemřeli hříchu a zlu, a začali nový život v Kristu.

More resources are available on the article’s web page (In English only) at:
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/index.cfm

Překlad z původní anglické verze: Editor Věstníku RD