Click for English version. Katolické rodiny slaví advent mnoha způsoby. Několik příkladů za všechny:

Adventní věnec: Věnec ze spleteného chvojí, upevněného na drátěném kruhu. Původně německý zvyk symbolizuje mnoho let od Adama po Krista, po která svět očekával Vykupitele. Na věnci jsou pravidelně rozmístěny čtyři svíčky-tři fialové, které se rozsvěcejí o kajících nedělích a jedna růžová na Gaudete, radostnou třetí neděli adventní.

Prázdné jesličky: Za každý dobrý skutek, oběť nebo laskavost, prokázanou k poctě Ježíškovi, děti obdrží trochu slámy, kterou dají do jesliček. Ráno na Boží hod pak do jesliček položíme Ježíška.

Jišajův strom (rodokmen): Za pomoci biblických symbolů popisuje Kristův rodokmen a vztahuje Písmo k dějinám spásy od stvoření světa k narození Krista. Rodokmen můžeme vytvářet na nástěnce, nebo může mít podobu skutečného stromu.

Mikuláš: Svátek sv. Mikuláše je zlatým hřebem adventu. V předvečer svátku děti vystrčí za okno punčochu a doufají, že ji laskavý biskup s mitrou, berlou a pytlem dárků naplní. Sv. Mikuláš je předobrazem Santa Clause.

Kristova svíce: Velká bílá svíčka, ozdobená vánočními symboly. Svíce se zapaluje na Štědrý večer na znamení příchodu Krista-světla světa.

Betlém: Na stavění betléma se podílí celá rodina. Marie s Josefem mohou být umístěni v patřičné vzdálenosti (jsou teprve na cestě) a každý den se přibližovat.

Vyprošuji Vám všem klidný a požehnaný advent a krásné Vánoce!

– Podle Katie Dawson, Orange County Catholic. Redakčně upraveno a kráceno.