Minulý měsíc jsme měli možnost se setkat z biskup Václavem Malým a biskupem Janem Vokálem. Přijeli za námi na pozvání biskupa Petra Esterky a Mons. Dušana Hladíka. Naše misie potřebuje nového kněze, který by převzal vedení misie po biskupovi Petrovi Esterkovi.

Biskupové byli vysláni Biskupskou Konferencí s úkolem zhodnotit stav naší misie po financí stránce, a také zjistit, jak je naše komunita živá a jaké jsou její potřeby, aby mohli posoudit, zdali nový kněz bude finančně zabezpečen a bude mít dostatek duchovní práce v naší komunitě.

Biskupové navštívili misijní centra v San Diegu a v Los Angeles, kde se setkali s misijní radou a více jak 70ti našimi členy. Dále měli audienci u diecézního biskupa Kevina Vanna z Orange County. Ten jim slíbil pomoc při případných administrativních záležitostech, které by byly potřeba v případě příjezdu nového kněze z České republiky.

Biskupové Malý a Vokál pozitivně odhodnotili život v naší misii a slíbili, že udělají co bude možné, aby nového kněze mohli k nám do Kalifornie vyslat.