Člověk, který pomáhá zachovávat český jazyk a kulturu – Mons. Dušan Hladík laureátem ocenění Gratias agit

Autor: Marie Štěpánová

Vyznamenání za šíření dobrého jména ČR v zahraničí

Organizace velkého množství duchovních, kulturních a osvětových aktivit, návštěvy starých a nemocných exulantů, neutuchající publikační činnost, podpora aktivit dalších spolků a spolupráce s řadou krajanských institucí, velký přínos pro uchovávání češtiny, poskytování útočiště pro umělce, badatele i osoby v nouzi… to a mnohé další oceňovali akademici, duchovní, krajané a kulturní pracovníci z České republiky, Spojených států a dalších evropských zemí na osobě Mons. Dušana Hladíka v nominaci na prestižní Cenu Gratias agit.

Mimo své kněžské povinnosti (každodenní mše, společné modlitby a pobožnosti, duchovní formaci, zpovědi, návštěvy nemocných atp.), které doprovázejí životy zahraničních Čechů od narození až po odchod na věčnost (křty, biřmování, svatby, pomazání nemocných, pohřby), chicagský páter organizuje množství různorodých aktivit, které přesahují společenství farnosti a jsou otevřené komukoliv. Jsou spojené s prožíváním roku nejen církevního, ale i tradičně českého,“[1] píše se v úvodní části nominace s výčtem bohulibých aktivit, které spojují – což je v krajanských poměrech různě po světě celkem nevídané – příslušníky nejrozličnějších vln emigrace.

Se signatáři návrhu na ocenění (s výrazným mezinárodním zastoupením) jsme vyzdvihovali též otcovu pedagogickou a vydavatelskou činnost či pomoc při udržováním aktivit a českého společenství v menšinových farnostech nejen v Chicagu, ale i v kalifornských velkoměstech (San Diego, Los Angeles, San Francisco). Plánování žádosti o ocenění bylo směřováno k dvacetiletí aktivního působení P. Dušana Hladíka mezi chicagskými krajany i jeho významnému životnímu jubileu (1959–2019). Samotná doba podání návrhu vycházela též na oslavy 35 let od jeho kněžského svěcení.

V dobré společnosti

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky od roku 1997 pečlivě vybírá z celého světa zhruba deset až dvacet laureátů tohoto prestižního vyznamenání, které následně slavnostně uděluje v reprezentačních prostorách Černínského paláce.

Cenu MZV ČR „za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí” obdržely před P. Hladíkem osobnosti, jako je dirigent Jiří Bělohlávek, podnikatel Tomáš Baťa, spisovatel Josef Škvorecký, olympionička Věra Čáslavská, autor dětských knih Petr Sís nebo hokejista Jaromír Jágr. Hrdým držitelem této křišťálové koule, která nyní připutovala i do České katolické misie v Brookfieldu, je též mecenáška umění Meda Mládková, sportovkyně Kateřina Neumannová, spisovatel Viktor Fischl, architektka Eva Jiřičná či dramatik Sir Tom Stoppard.[2] Jména celosvětově uznávaných celebrit doplňují velké osobnosti krajanského života, které obětovaly velkou část svého života práci pro druhé, oživováním českého jazyka a kultury, zachováváním národního dědictví.

Ministerstvo tradičně vyzdvihuje rovněž aktivity organizací, jako je Konfederace politických vězňů či Člověk v tísni, v loňském roce též skupina “osmi statečných”, kteří v Moskvě protestovali proti vpádu vojsk pod velením Sovětů v roce 1968. S církví byly spojeny oceněné  instituce jako Charita ČR či Papežská kolej Nepomucenum v Římě.

„Nezištná práce pro Česko”

Ministr Tomáš Petříček docenil v letošním roce (na základě nominací z celého světa) přínos šestnácti kandidátů, jejichž seznam je přiložen v tabulce. Za Spojené státy americké, které mají globálně bezkonkurenčně nejsilnější zastoupení osob s českými kořeny, byli společně s P. Hladíkem oceněni dva proslulí lékaři: dermatolog, všestranný umělec a propagátor české a židovské tradice v USA Mark Podwal a plastický chirurg Bohdan Pomahač, který v USA provedl první kompletní transplantaci obličeje (a jemuž česká média během této jeho pražské návštěvy věnovala velkou pozornost).  

Ve svém projevu i na svých sociálních sítích se ministr zahraničí Tomáš Petříček opakovaně vyjadřoval o nezištnosti, s níž ocenění prohlubují zájem o českou zemi a napomáhají jejímu zviditelňování a obrazu ve světě. „Bylo mi ctí poděkovat významným osobnostem, které svou prací šíří dobré jméno ČR v zahraničí. Právě v nich má naše země ty nejlepší reprezentanty a diplomaty. Všichni přitom dělají svou práci nezištně a mnohým se často ani nedostalo zaslouženého uznání.“[3]

Dva Dušani z Kuřimi

Možnost promluvit (i poděkovat) za všechny oceněné získal na slavnostním aktu v majestátním Velkém sále MZV (nedaleko pracovny Jana Masaryka) Dušan Robert Pařízek, slavný herec, režisér a dramatik, který byl, jak zmiňoval, za poškozování dobrého jména socialistického státu v nepřítomnosti odsouzen na 8,5 roku, nyní v demokratickém režimu však za šíření dobrého jména republiky vyznamenán. Umělec zdůraznil hodnotu takového ocenění za veškeré úsilí, které všichni vyvíjeli bez nároku na odměnu či dokonce medaili, zároveň také fakt, že přijetí ceny neznamená, že by ocenění ve svém nadšení pro Českou republiku ustali.

Zajímavostí je, že oba dva oceněné Dušany (Hladíka a Pařízka) spojuje krom jména i rodné město: Kuřim u Brna. Během kulturního programu, který byl pro vyznamenané v Praze před samotným obřadem připraven, vyjádřil Dušan Pařízek dokonce přesvědčení, že jsou oba laureáti vzdáleně příbuzní. Rodiny se minimálně přátelily a tetička pátera Hladíka bydlela od Pařízků jen přes ulici.

Šestý katolický kněz, třetí laureát z Chicaga

Mezi historicky 336 oceněnými se Mons. Hladík stal teprve šestým katolickým duchovním, který toto vysoké vyznamenání obdržel. Navazoval tak na kardinála Tomáše Špidlíka, biskupa Petra Esterku, pátera Václava Maška – českého duchovního v rumunském Banátu, polského dominikána a publicistu Tomasze Dostatniho a Jeho Eminanci Giovanniho kardinála Coppu – bývalého papežského nuncia. Z nekatolických představitelů můžeme zmínit Marii Provazníkovou, evangelickou laickou kazatelku na Ukrajině.

V křesťanských kruzích rezonoval v souvislosti s Cenou Gratias agit silně příběh mladé pracovnice Charity ČR, která dokázala svou čtrnáctiletou prací v Africe změnit život tisíců potřebných lidí, avšak sama nakonec v Zambii podlehla malárii. Za Teu Tihounovou přebrala cenu její maminka. „Svým životním přístupem, pracovitostí, laskavostí, pokorou a humorem inspirovala ostatní.“[4]

Chicago má na svém území již minimálně třetí charakteristickou kulatou skleněnou sošku: před Mons. Hladíkem získal Cenu Gratias agit roku 2014 Edward J. Dellin, předseda pražského výboru Chicago Sister Cities, v roce 2017 pak vědec a mecenáš doktor Jaroslav Kynčl.

Je naděje, že letošní ocenění Dušana Hladíka jakožto katolického kněze může přispět k dobrému obrazu církve v české (historicky mnohdy antiklerikální) společnosti. Vyznamenání je také veřejnou pochvalou a snad i zviditelněním neutuchajících snah celé České katolické misie v Brookfieldu a jejích mnoha nesmírně obětavých spolupracovníků.

Díky Vám všem!

Laureáti Ceny Gratias agit za rok 2019

 • Ceralová Petrofová Zuzana, ČR, podnikatelka, propagátorka české hudby, kultury a řemesla
 • Čubirko Volodymyr, Ukrajina, ředitel Dobročinného fondu ViZa, iniciátor spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Českou republikou
 • Hladík Dušan, USA, kněz, misionář, doktor teologie a církevní historik
 • Jerie Beatrix, Švýcarsko, propagátorka české hudby, umělecká vedoucí Mendelssohnova festivalu
 • Krajný Miloš, Kanada, lékař, organizátor hudebních večerů „Nokturna ve městě“
 • Lipovac Marijan, Chorvatsko, bohemista, historik
 • Milkani Piro, Albánie, filmový režisér a scénárista, bývalý diplomat
 • Mirchi Reza, Írán, podporovatel poznávání a sbližování české  a iránské kultury
 • Pařízek Dušan Robert, Německo, herec, režisér, dramatik, umělecký ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha – Berlín
 • Peterlik Karl, Rakousko, rakouský diplomat působící v Praze v přelomových letech 1968 a 1989
 • Podwal Mark, USA, lékař, grafik, malíř, ilustrátor, filmař, dlouhodobý propagátor české a židovské tradice v USA
 • Pomahač Bohdan, USA, plastický chirurg
 • Sriratana Verita, Thajsko, profesorka, propagátorka ČR v Thajsku
 • Tihounová Tea in memoriam, Zambie, zakladatelka a vedoucí mise Charity ČR v Zambii
 • Voříšek Jan, Gruzie, realizátor charitativních projektů
 • Memorial, Rusko, mezinárodní historicko-osvětová, dobročinná a lidskoprávní společnost

[1] ŠTĚPÁNOVÁ, M. – MALÝ, V. a kol. Návrh na udělení ceny Gratias agit ThDr. Dušanu Hladíkovi. Nominace zaslaná MZV 31. 12. 2017, po aktualizaci též 31. 12. 2018.

[2] MZV. Sborníky laureátů Ceny Gratias agit. [online]. Cit. 2019-06-23. https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/ceny_gratias_agit/index.html

[3] PETŘÍČEK, Tomáš. Twiter. [online]. Cit. 2019-06-23. https://twitter.com/TPetricek/status/1139480417109716992

[4] Charita ČR. Významné ocenění pro naši drahou kolegyni Teu Tihounovou. [online]. Cit. 2019-06-23. https://www.charita.cz/aktualne/clanky/charita-cr/vyznamne-oceneni-pro-nasi-drahou-kolegyni-teu-tihounovou/