Milí členové krajanské misie v Kalifornii!

English version

I was impressed with the Easter greetings I received from Archbishop Graubner and his staff. Unlike so many others, it contained a thoughtful and inspiring message. Therefore I include it here as testimony to my thoughts during these early days of the Easter Season.

Kristus nevstal proto, aby nám dal trochu radosti, ulevil našemu svědomí a nabídl pomocnou ruku pro lepší život na zemi. On umřel, aby nám dal nový život.

Jak o Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem (Řím 6,4).

Často slyšíme o pronásledovaných křesťanech, kteří raději obětují život, než aby zradili Krista. Bez víry v život věčný, by to nemělo smysl. Historici odhadují, že od Kristova zmrtvýchvstání za něj položilo život asi 70 milionů křesťanů. Více než polovina z nich zemřela v minulém století a dnešek nezůstává pozadu. I dnes platí, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Zatím co slyšíme o krutém pronásledován třeba v muslimském světě, nebo v komunistické Koreji , jen v Číně přibývá každým dnem deset tisíc křesťanů. Církev ve světě skutečně roste. Velikonoce zvou i nás k nové zkušenosti víry.I my můžeme být svědky nového vzkříšení církve v Evropě.

RADOSTNOU JISTOTU PRAMENÍCÍ
Z KRISTOVA VÍTĚZSTVÍ VÁM VYPROŠUJE

+JAN GRAUBNER ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ
OLOMOUC, VELIKONOCE