Toto číslo Věstníku je poslední před prázdninami. Jak vidíte na 5. sránce tohoto Věstníku, tak již 3. června odlítám do Česka, kde budu v Praze za dva dny po příletu přebírat Gratias agit cenu od ministra Karla Schwazenberga. Pak zůstanu v Evropě až do svátku sv.Cyrila a Metoděje. Těsně před tímto svátkem se zůčastním conference českých biskupů na Velehradě a pak také slavné mše svaté v Mikulčicích. Po těchto slavnostech se pak hned vrátím sem do Kalifornie. To také znamená, že v červnu a červenci nebudeme mít naše mše svaté.

V druhé polovině června bych si mohl snad udělat jakoby dovolenou. Ale už nyní mám několik dotazů od farářů z brněnské diecéze, zda bych byl ochoten v jejich farnostech udělit svátost biřmování. Tak si říkam, proč ne? Už jsem v minulých letech biřmoval v několika farnostech brněnské diecéze a vždy to pro mne byla velmi pozitivní zkušenost. Proto si myslím, že se nebudu nudit ani tentokrát. Abych se ale přiznal, v druhé polovině června a první polovině července je na jihu Moravy dosti horko. Dosud jsem to vždy vydržel a tak to jistě vydržím i letos.

Můj “spolu-utečenec” Josef (Joža), který spolu s třetím kamarádem, Syrem, nejprve po útěku do Rakouska a několika měsíčním pobytu v uprchlickém táboře, emigrovali do USA, se po ukončení vojenské služby v armádě vrátil zpět do Evropy a vstoupil v Římě do semináře (Nepomucena). Hned po vysvěcení na kněze si udělal doktorát a pak po několik let pracoval v americké farnosti. Později učil v americkém semináři než vstoupil jako kaplan do Air Force. Dotáhl to až na plukovníka. Nyní je již v důchodu a chystá se ho strávit v blízkosti svých dvou sester a mladšího bratra doma na venkově nedaleko Uherského Hradiště. I tam jsem pozvaný na klidný odpočinek, dobré jídlo a na čerstvý vzduch. Už se nemohu dočkat!!