Generální konzulát České republiky v Los Angeles

“Vážený pane biskupe, Dovoluji si Vás touto cestou seznámit s rozhodnutím 1. místopředsedy vlády a ministra  zahraničních věcí pana Karla Schwarzenberga o udělení ceny za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí pro rok 2013 Gratias agit 2013 Vaší osobě. K tomuto ocenění Vám za Generální konzulát v Los Angeles srdečně blahopřeji!

– The Consul General of the Czech Republic in Los Angeles, Michal Sedláček

 Program začíná ve středu 5. června úvodní seznamovací večeří, kterou dává ředitel OVD Ing. Jan Bondy. Ve čtvrtek 6. června bude zajištěn doprovodní kulturní program. V pátek 7. června se bude konat setkání s ministrem zahraničních věcí a poté slavnostní ceremoniál s předáváním cen ve Velkém sále Černínského paláce.

The Gratias Agit has been awarded by the Minister of Foreign Affairs for the promotion of the good name of the Czech Republic abroad ever since 1997 in appreciation of prominent personalities and organizations developing activities in nongovernmental fields. Along with the increasing role of civic society, this award, too, is becoming an ever more prestigious prize for the voluntary activities of people committed to working for the benefit of the whole society, for the promotion of friendship among nations and for the promotion of the good name of the Czech Republic in the world. At present, it is the only statutory prize awarded by the Ministry of Foreign Affairs. – GRATIAS AGIT award