Zamyšlení se nad událostmi minulého měsíce nás přivádí k odstupu Svatého otce Benedicta XVI z jeho funkce a k volbě jeho nástupce Františka. Papež František je členem Tovaryšstva Ježíšova (jezuita) a byl až do zvolení papežem arcibiskupem v Buenos Aires, hlavním městě Argentiny. Podle prvních náznaků se zdá, že ve Vatikáně nastoupil papež, který je blíže lidu, což v dnešní době Církev potřebuje. Doufejme tedy, že nejenom ve Vatikáně, ale v celé Církvi bude vát jiný vítr a že se biskupové a kněží přiblíží svým jednáním lidem. Pamatujme na našeho nového Svatého otce také v modlitbách a vyprošujme mu hodně zdraví, síli a pomoci Boží v jeho nelehkém úřadě.

V tomto Věstníku bych Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na oslavách mého 50. letého výročí vysvěcení na kněze, což bylo 9. března 1963 v Římě v Bazilice Lateránské, poděkovat za Vaši spolupráci, bez níž by naše misie už dávno odumřely. Ve všech třech misiích jsme oslavovali a v každé z nich byla ta oslava jiná. V San Diegu byla oslava spojena i s karneválem, který byl mimo kostel. I když jsem mínil, že se karneválu také zůčastním, nakonec mi to pro nedostatek času nevyšlo, ač několik tanců bylo předvedeno hned po mši svaté. Moc se mi líbily. Díky, a pokračujte se modlit, ale také radovat.

Příští den, v neděli, jsme měli oslavu v Polském centru Jana Pavla II. Začala mší sv., které se zůčastnil také biskup místní diecése msgr. Kevin Vann, a po ní následovala oslava přípitkem a „steak dinner“, připravený naším zkušeným p. Kubou O. pro více než 100 přítomných. Po krátkem programu básně a zpěvu jsme se ve výborné náladě až k večeru rozjeli do svých domovů.

Příští neděli jsme slavili ještě v San Francisku. Už predemší sv. byly v hale vystaveny dva nádherné čokoládové dorty věnované členy misie. Tentokrát se mše sv. konala také za přítomnosti několika ministrantů a –tek oblečených v červených komžích a mladí se podíleli také na zpěvu liturgických textů.

Vám všem, kteří jste se podíleli na úspěchu této oslavy patří mé upřímné a srdečné Pán Bůh zaplať !