Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny opět zdravím z našeho kalifornského Velehradu. Dostáváte do rukou Věstník na dva následující měsíce. Důvodem je, že koncem července bych měl cestovat do Kanady.(Původně jsem měl cestovat o měsíc dřív). Informace o bohoslužbách najdete na str. 9 v červencovém věstníku. Dá-li P.Bůh sejdeme se tedy v červenci a potom opět v září. Prosím, sledujte aktuální informace na naší webové misijní stránce: www.czechchurch.org.

Měsíce červenec a srpen jsou opět velmi bohaté na církevní oslavy a svátky. Všechny jsou zaznamenány v kalendáři uprostřed Věstníku, který vzhledem k nedostatku místa není na každý den jako obvykle.

Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste odpověděli na anketu ohledně zasílání Věstníku elektronicky či běžnou poštou. Rovněž velmi děkuji všem, kteří jste se podíleli na přípravě a organizování pikniku ke Dni otců. Zvláštní poděkování patří paní Daně L., naší výborné kuchařce a všem, kteří se pikniku zúčastnili. V neposlední řadě bych rád poděkoval všem dárcům a dobrodincům naší misie za všechny finanční dary a podporu.

Přeji Vám všem krásný červenec a srpen a pokud se chystáte někde na dovolenou, tak bezpečné cestování, hodně odpočinku pro tělo i duši a šťastný návrat domů. Velmi se těším, dá-li P.Bůh, na všechna další osobní setkání s Vámi v jednotlivých městech a nebo zde u nás na Velehradě.

Pán Bůh nás všechny ochraňuj, posiluj a žehnej nám!

Váš P.Libor