Milí členové krajanské misie v Kalifornii!

Včera večer jsem zase po dlouhé době měl možnost vidět známý film Písen o Bernadetě. Očekával jsem, že na mě udělá film opět hluboký dojem. A nemílil jsem se. Opravdu jsem si toho užil a chci se s vámi podělit o některé z mých myšlenek.

Ten film mě přivedl k zamyšlení se znovu nad minulostí památky mého otce. Když jsem byl ještě malý, můj otec onemocněl a trpěl do té míry, že bolestí křičel: zabíte mě, já to už nevydržím. Slyšel o Lurdech a o tom, že tam se lidé uzdravují z různých i nevylečitelných nemocí. Lurdy však byly daleko, na druhé straně Evropy a on byl jen dělník, bez velkého výdělku… Přesto však věřil v sílu zázraku. Ve své víře slíbil Panně Marii, že když ho uzdraví, že se bude každý den modlit růženec i když se do Lurd nikdy nedostane. Otec zemřel když mu bylo 64 let. Jen několikrát za ta léta jsem ho slyšel naříkat, že ho zase “zlobí kříža”. K tomu naříkání matka vždy poznamenala: a nezapoměl jsi zase na něco a významě se na něho podívala.

Jak jsem se k tomuto rodinnému tajemství dostal: Vzpomínám si, že jednou večer pozvali rodiče našeho pana faráře k nám domů “na návštěvu”. To byla docela velká událost pro naši rodinu, protože pan farář chodil navšívit někoho z farníků jen velmi zřídka.

Když p.farář přišel, předstíral jsem, že “spím” ale samozřejmě jsem chtěl slyšet všechno, o čem bude řeč. Naštěstí v té době, bylo to kolem začátku II. světové války, byla naše kuchyn docela velká a celý náš život byl žit většinou tam.

Takže když jsem “spal” dospělí hovořili o mnoha věcech, ale na jednu z nich nikdy nezapomenu. Můj otec se otevřel a sdílel s farářem, že udělal slib Panně Marii, že se bude modlit růženec každý den, aby ho osvobodila od té hrozné bolesti těla. “To, co doktoři nemohli udělat používáním léků, to udělala modlitba růžence,” řekl. Růženec je i nadálesoučástí našeho rodinného života. A vzpomínám si, že moje matka říkávala , když občas se bolest vrátila , “Copak jsi na něco zapomněl?”

Díky za vaše karty a modlitby v době mé operace. Zdá se, že se zdraví do velké míry vrátilo a mně se daří celkem dobře. Díky Pánu Bohu a jeho nebeské matce, Panně Marii. 

Bůh vám všem žehnej! A Vám pomáhej!