Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor, jehož učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve. Učení Jana Husa ohrožovalo neprávem nabyté majetky čelných představitelů katolické církve a proto se stal jednou z četných obětí církevních ukrutností a řádění. Na hranici byl upálen dne 6. července 1415. Jeho popel byl hozen do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka.

Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v období husitských válek. Jan Hus se právem stal symbolem boje za spravedlnost, jednou z největších osobností českých dějin – 6. července 1415 byl upálen v Kostnici. Jan Hus je také označován za jednoho z nejvýznamnějších Čechů.

Find a more information at “Jan Hus – Wikipedia”

Stimmer_Jan_Hus