We cordially invite Czech and Slovak faithful to celebrate the Paschal Triduum in their native language in San Diego. The services will be held by Mons. Dušan Hladík from Chicago. 

MAUNDY THURSDAY

18th of April 2019 – in Peterka’s residence, 5126 Caminito Vista Lujo, San Diego, CA 92130, 7:00 pm

Slavná mše svatá na památku poslední večeře Páně Při mši svaté umývání nohou vybraným věřícím, po mši svaté společná adorace v Getsemanské zahradě (Svatá hodina – modlitby, zpěvy a rozjímání) 

GOOD FRIDAY

19th of April 2019 – in Peterka’s residence, 5126 Caminito Vista Lujo, San Diego, CA 92130

  • 6:30 pm – Pobožnost Křížové cesty
  • 7:00 pm – Památka umučení Páně

Pašije – Umučení našeho Pána Ježíše Kris

EASTER VIGIL

20th of April 2019 – v St. John´s Parish Hall, 4005 Normal St., San Diego, CA 92103 4:00 pm

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Svěcení ohně a slavnost velikonoční svíce, Bohoslužba slova – četba z Písma svatého Starého a Nového zákona, Svěcení křestní vody, slavná obnova křestních slibů, Mše svatá zakončená slavnostním požehnáním, chvalozpěv Vesel se nebes Královno, svěcení velikonočních pokrmů (liturgie trvá nejméně dvě hodiny i víc)