Účastníkům bohoslužby, která na nádvoří před velehradskou bazilikou začala v pátek 5. července dopoledne, připravil překvapení hlavní celebrant, papežský legát kardinál Josip Bozanić. Oslovil totiž poutníky v češtině a jazyka naší vlasti se přidržel po celou mši.

„Rozhodl jsem se pokračovat v odkazu svatých Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli evangelium ve slovanském jazyce,“ uvedl pro Katolický týdeník vyslanec papeže Františka.

Při bohoslužbě, jíž se účastnilo šedesát tisíc poutníků, pak chorvatský kardinál tlumočil věřícím pozdravy papeže Františka. Poselství soluňských bratří, kteří přišli na Velkou Moravu právě před 1 150 lety, je podle kardinála Bozaniće aktuální také v současné době.

„Oni nás i dnes učí, jak budovat společenství evropské rodiny a vážit si zvláštností jednotlivých národů a jejich kultur,“ zmínil papežský vyslanec.

Připomenul poté, že na Velehrad přichází i jako poutník z Chorvatska. „Naše kultura by byla velmi ochuzena, kdyby k ní nepřispěli čeští duchovní velikáni,“ dodal.

V závěru mše svaté pak kardinál Dominik Duka předal ocenění ČBK. Řád sv. Cyrila a Metoděje získali P. Petr Piťha, skladatel František Emmert a hudebník Jiří Pavlica, pamětní medaili ČBK si pak z Velehradu odnesli liturgik P. Jan Matějka, spisovatel Miloš Doležal a manželé Snokhousovi z amerického Texasu. Řadu novinek a překvapení přinesl také předcházející den, kdy Velehrad zaplnilo množství aktivit u příležitosti Dnů lidí dobré vůle. Kromě osvědčených programů mohli lidé zhlédnout například filmové dokudrama „Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů“ nebo se zúčastnit diskuze o smíření mezi českým a německým národem.

Nejvyšší výtěžek ze všech dosavadních ročníků zaznamenal večerní koncert, během něhož se vybralo přes 1,8 milionu korun na tři vybrané dobročinné projekty – mezi nimi byla i salesiánská „Adopce nablízko“. Ta každý rok financuje působení dobrovolníků z ČR, kteří v nejrůznějších koutech světa pomáhají potřebným dětem. Letošní dobrovolníky vyslal do světa před slavnostní bohoslužbou olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Odhodlání k misijnímu působení by si přitom podle něj měli z oslav odnést všichni účastníci.

“V evangelizaci započaté soluňskými bratry je třeba trpělivě pokračovat v každodenním životě. Musíme mít odvahu ke svědectví o Kristu ve svém okolí a pokračovat v překladech evangelia, tentokrát do svých skutků a postojů,“ uvedl pro Katolický týdeník.

Rozhodl jsem se pokračovat v odkazu svatých Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli evangelium ve slovanském jazyce,“ uvedl pro Katolický týdeník. vyslanec papeže Františka.

image_

Spolu s papežským legátem při mši koncelebrovalo několik set kněží a také téměř třicet biskupů. Hudební doprovod obstaraly staroslověnské zpěvy a gregoriánský chorál, které tak symbolizovaly spojení křesťanského Východu a Západu. Novinkou se stal počet hudebníků– místo komorního orchestru účinkovala filharmonie a sbor se rozrostl na trojnásobek obvyklého počtu.

Zdroj: Velehradské oslavy s rekordní účastí