Leden 2007

19 January 2007

Milí členové krajanské misie v Kalifornii!

Než přistoupím k praktickým otázkam týkajících se života naší misie chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se často přes velkou vzdálenost, zúčastnili našich vánočních mší svatých, kteří jste se na nich aktivně podíleli, ať ministrováním, čtením, hraním a zpíváním, poděkování patří také vám, kteří jste připravili sál uspořádáním židlí a přípravou oltáře, ale take vám všem, kteří jste přinesli zákusky a jiná jídla do kuchyně, kteří jste pracovali při rozdělování jídla a i vám, kteří jste prodávali lístky na jídlo a pití a kteří jste to pití obstarávali a i vám, kteří jste přinesli ceny pro tombolu a vyhlašovali jste výherce. Také bych chtěl poděkovat za vaši štědrost při vánočních sbírkách. Pán Bůh vám odplať to vše, co jste udělali pro naši misii.